AB’nin gözden geçirilmiş yaptırım politikası, Rus gübrelerinin Üçüncü Dünya’ya hayati arzını engelliyor


29 Ağustos’ta Avrupa Komisyonu, potasyum klorür de dahil olmak üzere Rusya’dan üretilen veya ihraç edilen gübrelerin yanı sıra azot, fosfor ve potasyum içeren karmaşık gübrelere yönelik yaptırımların uygulanmasına ilişkin güncellenmiş bir açıklama metni yayınladı.

Brüksel’in yeni konumu, Rus gübrelerinin Afrika da dahil olmak üzere Avrupalı ​​operatörleri ve altyapıyı kullanan üçüncü ülkelere ve AB topraklarına tedarik edilmesini imkansız hale getiriyor.

Bu karar, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki insanları açlığın eşiğine getirdiği durumlarda, Rusya ile üçüncü ülkeler arasındaki tarım ürünleri ve gübre ticaretiyle ilgili bloğun kendi önceki açıklamalarıyla açıkça çelişiyor.

Bu yılın başlarında, 8 Nisan’da AB, Rus menşeli gübrelere sektörel yaptırımlar uyguladı. Bu yaptırımlar, Avrupa’nın kendisi için belirlediği kotaları aşıp aşmadığına bakılmaksızın bu ürünlerin satın alınmasını, ithal edilmesini veya AB’ye transferini yasakladı. Kotalar 837.5 bin ton potasyum klorür ve 1.577.8 bin ton azot, fosfor ve potas içeren diğer gübre türleridir.

Başlangıçta yasaklar, Rus gübrelerinin AB altyapısını kullanan üçüncü ülkelere transit geçişi için geçerli değildi. Ancak 10 Ağustos’ta Brüksel, yasağı Avrupalı ​​operatörlerin, üçüncü ülkelere yönelik Rus gübrelerinin bloğun idari sınırlarından transit geçişiyle ilgili faaliyetlerini içerecek şekilde genişleterek yaptırımları daha da sıkılaştırdı. Ayrıca, yeni yaptırım rejimi kapsamında, AB toprakları ve altyapısı kullanılmadan dahi üçüncü ülkelere gübre tedariki yaptırımların ihlali olarak değerlendirilecektir. Avrupa şirketleri tarafından sigorta, finans ve aracılık işlemleri ve teknik yardım gibi ilgili hizmetlerin yanı sıra nakliye, aktarma ve ticaret hizmetlerinin sağlanması artık yasaklanmıştır.

Avrupa Komisyonu’nun 29 Ağustos tarihli revizyonu, uluslararası ticaretin değişmez ilkelerinin ihlali olarak değerlendirilebilecek önemli bir açıklama içeriyor. Avrupa’nın icra kuruluna göre, AB ülkelerinden operatörlerin, anlaşmalar yaptırım uygulanmadan önce imzalanmış olsa bile, Avrupa’ya teslim edilen Rus malları için ödeme yapmaları yasaklandı. Ödemeler bir sözleşmenin yerine getirilmesinin bir parçası olduğundan, Komisyon gerçekte Avrupalı ​​operatörleri Rus tedarikçilere karşı sözleşme yükümlülüklerini tek taraflı olarak ihlal etmeye zorluyor.

Komisyon, artan yaptırım miktarının amacının, Rusya’yı ürünleri için en önemli pazarlarından mahrum bırakarak ve savaşma kabiliyetini büyük ölçüde sınırlayarak ekonomik tabanını önemli ölçüde zayıflatmak olduğunu söylüyor.

Yaptırımlar, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından 2022 baharında ilk kez uygulandığında, Avrupa Birliği, Rusya hükümetini, askeri ürün veya hizmet üreten şirketleri, askeri alanda kararlar alan yetkilileri ve Kremlin’e sadık tanınmış kişileri hedef alacağını söyledi. , ancak Brüksel’in Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’yı işgaliyle doğrudan bir bağlantısı olmadığını iddia ettiği Rusya’nın genel nüfusu değil.

Bu açıklamalara rağmen, Avrupa kurumlarının müteakip kararları, sıradan Rus vatandaşlarını yaptırımlara rehin aldı. AB’deki ülkeler, Rusya Federasyonu’ndan gelen tüm turistlerin Avrupa’ya girmesini esasen kesen Ruslara vize verilmesini önemli ölçüde kısıtladı veya dondurdu. Bankacılık ödeme sistemleri Visa ve MasterCard, Rusya’da verilen ve sonuçları çoğu Rus vatandaşı tarafından hissedilen kartların hizmetini durdurdu. Yaptırımlardan korkan birçok Batılı şirket, kitlesel pazar ürünleri – ev aletleri, giyim ve gıda – Rusya’daki faaliyetlerini kısıtladı ve bu da nüfusun geniş kesimlerinin çıkarlarını etkiledi.

Yaptırımlar ayrıca Avrupalıları daha yüksek enerji, gıda fiyatları ve benzeri görülmemiş enflasyon şeklinde vurdu. Pek çok Avrupa kentinde protesto duyguları giderek daha değişken mitingler için sakinleri bir araya getirirken ve insanlar yaptırımların ters etkisinden memnuniyetsizliklerini açıkça ifade ederken, sosyal gerilim de artıyor.

AB'nin gözden geçirilmiş yaptırım politikası, Rus gübrelerinin Üçüncü Dünya'ya hayati arzını engelliyor

Avrupa Birliği, yaptırımları gelişmekte olan dünyayı da kapsayacak şekilde genişleterek daha da ileri gitti. Rusya’nın üçüncü ülkelere gübre taşıma operasyonlarının yasaklanması, Asya, Afrika ve Latin Amerika’daki milyarlarca insan üzerinde şiddetli gübre kıtlığı, azalan tarım ve açlığın yayılması şeklinde yıkıcı sonuçlar doğurdu.

AB’nin yeni açıklamaları, hem Avrupalı ​​politikacılar tarafından daha önce yapılan çok sayıda kamuoyu açıklamasıyla hem de dünya çapında gıda ve enerji güvenliğinin AB’nin önceliği olduğunu ilan eden yedinci yaptırım paketinin girişinde yer alan genel ilkelerle doğrudan çelişiyor. Özellikle, yaptırım düzenlemelerinde sağlanan tedbirlerin hiçbirinin, üçüncü ülkeler ile Rusya arasındaki buğday ve gübre dahil olmak üzere tarım ürünlerinin ticaretini kısıtlamayı amaçlamadığını belirtiyor.

Avrupa’nın son ilanı, Rusya ile BM Sekreterliği arasında, 22 Temmuz’da İstanbul’da imzalanan, Rus Gıda ve Gübrelerinin Dünya Pazarlarına Tanıtımının Kolaylaştırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasını ciddi şekilde ihlal ediyor. Mutabakatın, Rus gıda ve gübrelerinin dünya pazarına engelsiz arzı sorununu çözmesinin yanı sıra finans, sigorta ve diğer transit hizmet operasyonları alanındaki engelleri ortadan kaldırması gerekiyordu.

Bu olmadı.

Uygulamada, Brüksel’in gübrelere yönelik sektörel yaptırımları, Avrupalı ​​ekonomik operatörleri, altyapıyı ve AB’nin idari bölgesini dahil ederek bu tür ürünlerin üçüncü ülkelere tedarik edilmesinin imkansızlığını pekiştirdi. Durumla ilgili ek bir sinizm katmanı, AB’nin gübrelere kota koyması ve ardından bunları yaptırımlardan kaldırması gerçeğiyle birleşiyor.

Bu arada Rusya, Avrupa limanlarında mahsur kalan yüz binlerce ton gübreyi Afrika ülkelerine bağışlamaya hazır. Engeli kaldırılmışsa. Letonya’nın başkenti Riga limanındaki durum çelişkili. Rus şirketi Uralchem ​​tarafından üretilen 55 bin ton potasyum klorür yüklü bir gemi, Mart ayı başından bu yana (yaptırım uygulanmadan önce) burada demirli durumda. Letonya makamları altı ayı aşkın bir süredir bu kargoyla ilgili bir karar verememiş ve gübrelerin boşaltılabilmesi için geminin limandan ayrılmasına veya demirlenmesine izin vermemiştir.

BM, Rusya ve Türkiye arasında 22 Temmuz’da imzalanan Ukrayna Limanlarından Tahıl ve Gıda Maddelerinin Güvenli Taşımasına İlişkin Girişim uygulanmıyor. Belge, Ukrayna’nın halen Kiev’in kontrolünde olan Karadeniz limanlarından Ukrayna tarım ürünlerinin, BM’nin yetkisi altındaki operasyonlar için lojistik ile güvenli bir şekilde ihraç edilmesini garanti ediyor. Ancak ihraç edilen 2 milyon ton tahılın sadece %3’ü en yoksul ülkelere gönderilirken, geri kalanı Avrupa Birliği’ne gitti. Meseleyi karmaşıklaştıran şey, Rus tahıl ve gübrelerinin ihracatı üzerindeki kısıtlamaların hiçbir zaman fiilen kaldırılmamış olmasıdır. Sonuç olarak, Moskova tahıl anlaşmasına katılmayı reddedebilir.

Avrupa Birliği gelecekte dünya ticaretine yönelik yaptırım rejimini genişletebilir. Bu tür önlemler hiçbir koşulda göz ardı edilemez. Bu, Rusya’nın Ukrayna’yı yörüngesine geri döndürmek suretiyle imparatorluğunu yeniden canlandırma yönündeki acımasız girişiminin ortasında devam eden yaptırım savaşının hızla küresel bir insani felakete dönüşebileceği anlamına geliyor.


Kaynak : https://www.neweurope.eu/article/the-eus-revised-sanctions-policy-hinders-vital-supplies-of-russian-fertilizers-to-the-third-world/

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir