İş Büyümesi için En Son Pazar Araştırması Raporu


Pil Paketleme Pazarı Malzeme Türü

Pil Paketleme Pazarı Malzeme Türü

Silindirik kasa segmenti, 2021’de küresel pil paketleme pazar payının neredeyse yarısını oluşturdu ve 2031 yılına kadar tüneklere hakim olması bekleniyor.

PORTLAND, OREGON, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 23 Mayıs 2023 /EINPresswire.com/ — Silindirik kasa segmenti, küresel pazarın neredeyse yarısını oluşturuyordu. pil paketleme pazarı 2021’de pay alacak ve 2031’e kadar tüneklere hakim olması bekleniyor. Aynı segment, tahmin dönemi boyunca en hızlı %10,2’lik YBBO’yu da gösterecek. Silindirik hücre, birincil ve ikincil piller için en yaygın kullanılan paketleme stillerinden biri olmaya devam ediyor. Silindirik kasa tipleri, imalat kolaylığı ve iyi mekanik stabilite gibi bazı avantajlara sahiptir. Boru şeklindeki silindir, elektrikli aletler, tıbbi aletler, dizüstü bilgisayarlar ve elektrikli araçlar gibi çeşitli son kullanım endüstrilerinde yaygın olarak kullanıldığı için deforme olmadan yüksek iç basınçlara dayanabilir.

Rapor, temel büyüme stratejileri, itici güçler, fırsatlar, ana segment, Porter’ın Beş Kuvvet analizi ve rekabet ortamı hakkında kapsamlı bir analiz sunar. Bu çalışma, piyasa oyuncuları, yatırımcılar, Başkan Yardımcıları, paydaşlar ve yeni girenler için sektörü tam olarak anlamak ve rekabet avantajı elde etmek için atılacak adımları belirlemek için yararlı bir bilgi kaynağıdır.

PDF Broşürü İsteyin:

Asya-Pasifik, 2021’de küresel pil paketleme pazarı gelirinin yaklaşık beşte sekizini elinde tutarak 2021’de en yüksek payı elde etti ve hakimiyetini 2031’e kadar koruyacağı tahmin ediliyor. ve sıfır emisyon normları ile ilgili olarak Güney Kore. Ayrıca Çin, elektrikli araçlarda lityum-iyon enerji depolama bariyerlerinin yaygın olarak kullanıldığı ve pil paketleme pazarının büyümesini hızlandıran dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisidir.

Bu, pil paketleme pazarının pratik etkilerini anlamayı önemli kılmaktadır. Rekabet avantajı elde etmek için oyuncuların benzersiz bir şeye sahip olması gerekir. Kullanılmayan pazar segmentinden yararlanarak, ilgili bir farklılaşma noktası oluşturabilirler ve bu rapor, pazar payını elde etmek için pazar oyuncularına ve yeni girenlere fayda sağlamak için kullanılmayan bölümlerin bir genişleme analizini sunar.

Lityum-iyon segmenti, 2021’de küresel pil paketleme pazar payının neredeyse yarısını oluşturuyor ve 2031’e kadar en yüksek paya sahip olması bekleniyor. Aynı segment, tahmin dönemi boyunca en hızlı %10,1’lik YBBO’yu da gösterecek. Prizmatik hücre ve metal esaslı malzeme, lityum-iyon pil ambalajında ​​​​kullanılmakta olup, bu da pazardaki kurşun asit pillere olan genel talebi artırmıştır./ Ayrıca, sanayileşmenin artması nedeniyle elektrik sektöründe lityum-iyon pillerin kullanımı artmıştır. , kentleşme ve çeşitli elektrik tabanlı cihazlara, araçlara yönelik artan tüketici talebi

ÖNEMLİ PAZAR OYUNCULARI:

Rapor, kilit piyasa oyuncuları Deutsche Post AG, EPEC LLC, NEFAB Group, Wellplast AB, schott, Sohner Kunststofftechnik GmbH, DS Smith Plc, heitkamp & thumann group, targray ve zarges gmbh’nin SWOT analizini sağlar. ürün ve hizmetlerin işletmeye genel bakışını, mali analizini ve portföy analizini verir. Pazar genişlemeleri, satın almalar, büyüme stratejileri, ortak girişimler, işbirlikleri, ürün lansmanları, pazar genişlemeleri vb. sektörel gelişmelerle ilgili en son haberler, uzun vadeli kazanç sağlayacak stratejik kararların çerçevelenmesinde paydaşların daha iyi anlaşılması için raporda yer almaktadır. karlılık ve pazar payı.

Güneş pilinin takılması, karbon ayak izlerini etkili bir şekilde azaltabilir. Pil paketinin uygulanması, bir ulusun enerji bağımsızlığını sağlayabilir ve ithal edilen fosil enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltabilir. Ayrıca, endüstri oyuncularının yenilenebilir enerji depolama çözümlerine yönelik artan ilgisinin, tahmin edilen süre boyunca yatırım fırsatlarını artırması bekleniyor. Örneğin, İngiltere ve Portekiz gibi ülkeler, geleneksel enerji depolama sistemleri yerine güneş pili depolama için kapasite ihalelerini teşvik ediyor.

RAPOR İHTİYACI:

Pandeminin mevcut durumu, pil ambalaj pazarındaki paydaşların pazarı derinlemesine anlamalarını, rekabet avantajı elde etmeleri için sağlıklı kararlar almalarına yardımcı olacak şekilde çok önemli kılmaktadır. Keşfedilmemiş pazar alanlarını keşfederek, kilit oyuncular kesinlikle daha büyük bir pazar payı elde edebilir.

Rapora göre, küresel pil paketleme endüstrisi 2021’de 24,5 milyar dolar kazandı ve 2022’den 2031’e kadar %9,7’lik bir YBBO’ya tanık olarak 2031’de 61,5 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Rapor, değişen pazar eğilimlerinin, üst segmentlerin ayrıntılı bir analizini sunuyor. , önemli yatırım cepleri, değer zincirleri, bölgesel manzaralar ve rekabetçi senaryolar.

RAPORUN ÖNEMLİ ÖNERİLERİ:

Anahtar etkenler ve Fırsatlar: Strateji oluşturmak için farklı segmentlerde mevcut olan temel faktörler ve fırsatlar hakkında kapsamlı bir analiz.

Mevcut trendler ve tahminler: Stratejik kararları bir sonraki adım olarak çerçevelemek için en son trendler ve önümüzdeki birkaç yıl için tahminler hakkında kapsamlı bir analiz.

Segment analizi: Her bir segmentin ve gelir ve büyüme oranı gibi itici faktörlerin kapsamlı bir analizi sunulur.

Bölgesel Analiz: Her coğrafi bölgenin kapsamlı bir analizi, piyasa oyuncularının genişleme stratejileri geliştirmesine ve fırsattan kazanç sağlamasına yardımcı olabilir.

Rekabet Ortamı: Raporda, rekabet senaryosunun ve ilgili stratejilerin ana hatlarını çizmek için önde gelen piyasa oyuncularının her biri hakkında faydalı bilgiler sunulmuştur.

İstatistiksel Verilere ve Grafiklere Erişmek İsteyen Kilit Oyuncuların Stratejileri:

Hakkımızda

Allied Market Research (AMR), Portland, Oregon merkezli Allied Analytics LLP’nin tam hizmet pazar araştırması ve iş danışmanlığı kanadıdır. Allied Market Research, küresel işletmelerin yanı sıra orta ve küçük işletmelere eşsiz kalitede “Pazar Araştırması Raporları” ve “İş Zekası Çözümleri” sağlar. AMR, müşterilerinin stratejik iş kararları almalarına ve kendi pazar alanlarında sürdürülebilir büyüme elde etmelerine yardımcı olmak için iş içgörüleri ve danışmanlık sağlama hedefli bir görüşe sahiptir.

Çeşitli şirketlerle profesyonel kurumsal ilişkiler içindeyiz ve bu, doğru araştırma veri tabloları oluşturmamıza yardımcı olan ve pazar tahminlerimizde en yüksek doğruluğu teyit eden pazar verilerini bulmamıza yardımcı oluyor. Allied Market Research CEO’su Pawan Kumar, şirketle ilişkili herkesi yüksek kaliteli verileri sürdürmeye ve müşterilere başarıya ulaşmaları için mümkün olan her şekilde yardımcı olmaya teşvik etmede ve ilham vermede etkili. Tarafımızdan yayınlanan raporlarda sunulan her bir veri, ilgili alanın önde gelen şirketlerinin üst düzey yetkilileriyle yapılan birincil görüşmelerden elde edilir. İkincil veri tedarik metodolojimiz, sektördeki bilgili profesyoneller ve analistlerle derinlemesine çevrimiçi ve çevrimdışı araştırma ve tartışmaları içerir.

Müttefik Pazar Araştırması
Müttefik Pazar Araştırması
+1 800-792-5285
bize buradan e-posta gönderin
Sosyal medyada bizi ziyaret edin:
Facebook
twitter
LinkedIn

İş Büyümesi için En Son Pazar Araştırması Raporu

İçerik EIN Presswire’a aittir. Sağlanan içerikten veya bu içerikle ilgili herhangi bir bağlantıdan Today Media Headlines sorumlu değildir. Today Media Manşetleri içeriğin doğruluğundan, güncelliğinden veya kalitesinden sorumlu değildir.
Kaynak : https://www.headlinesoftoday.com/topic/press-releases/latest-market-research-report-for-business-growth.html

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir