Sorumluluk Sigortası Pazar Büyüklüğü %5,9 YBBO ile Büyüyor, BelirlendiTOKYO, 13 Şubat 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Küresel Sorumluluk Sigortaları Piyasası Büyüklük 2021’de 251,7 Milyar ABD Doları topladı ve 2022’den 2030’a %5,9’luk bir YBBO ile büyüyerek 2030’a kadar 418,8 Milyar ABD Doları pazar büyüklüğü elde etmesi bekleniyor.

Sorumluluk Sigortası Pazar Araştırma Raporu Önemli Noktalar ve İstatistikler

 • 2021’deki Küresel Sorumluluk Sigortası Pazar Büyüklüğü 251.700 Milyon ABD Doları olarak gerçekleşti ve 2030 yılına kadar %5,9’luk bir YBBO ile büyüyerek 418.800 Milyon ABD Dolarına ulaşması bekleniyor.
 • Sorumluluk sigortası, poliçe sahiplerini davalardan veya üçüncü şahıs iddialarından kaynaklanan mali kayıplardan koruyan bir sigorta kapsamı türüdür.
 • Sorumluluk sigortası, mesleki sorumluluk sigortası, genel sorumluluk sigortası, ürün sorumluluk sigortası ve diğerleri gibi çeşitli alt pazarlara ayrılabilir.
 • Sorumluluk sigortası piyasası, AIG, Chubb, Allianz, AXA ve diğerleri gibi birkaç büyük oyuncuyla oldukça rekabetçidir.
 • Kuzey Amerika ve Avrupa en büyük sorumluluk sigortası pazarlarıdır, bunu Asya-Pasifik ve dünyanın geri kalanı izlemektedir.
 • Artan dava sayısı ve sorumluluk sigortasının önemi konusunda artan farkındalık, pazarın büyümesini sağlıyor.
 • Sorumluluk sigortasının artan maliyetleri ve poliçe hüküm ve koşullarında standardizasyon eksikliği, piyasanın karşılaştığı zorluklardan bazılarıdır.
 • Mali Sorumluluk Sigortası Pazarının, işletmelerden ve bireylerden gelen artan teminat talebi nedeniyle önümüzdeki yıllarda büyümeye devam etmesi bekleniyor.

Sorumluluk Sigortası Pazarına Genel Bakış

Sorumluluk sigortası, bireylere ve işletmelere potansiyel davalara veya üçüncü şahıs iddialarına karşı finansal koruma sağlayan çok önemli bir teminat türüdür. Bu sigorta türü, kişisel yaralanma, mal hasarı veya doğabilecek diğer sorumluluklar gibi olayların parasal yansımalarına karşı bir koruma görevi görür. Artan sayıda kişi ve işletme, varlıklarını ve geçim kaynaklarını korumanın önemini anladığından, sorumluluk sigortası pazarı önemli bir büyüme yaşıyor.

Küresel Sorumluluk Sigortası Pazarı, mesleki sorumluluk sigortası, genel sorumluluk sigortası, ürün sorumluluk sigortası ve diğerleri dahil olmak üzere çeşitli alt kategorilere ayrılmıştır. Bu alt segmentler, sağlık ve finansal hizmetlerden inşaat ve imalata kadar çok çeşitli endüstrilere ve uygulamalara hitap etmektedir. Örneğin, tıbbi pratisyenler ve hukukçular için yanlış uygulama iddialarına karşı korunmak için mesleki sorumluluk sigortası gereklidir. Bu arada, genel sorumluluk sigortası, işletmeleri faaliyetlerinden kaynaklanan mülk hasarı veya kişisel yaralanma iddialarına karşı korur.

Kuzey Amerika ve Avrupa şu anda en büyük sorumluluk sigortası pazarlarıdır ve Asya-Pasifik önemli bir büyüme potansiyeli göstermektedir. Pazardaki kilit oyuncular arasında AIG, Chubb, Allianz ve AXA gibi endüstri devleri yer alıyor.

Sorumluluk sigortası pazarının büyümesi, artan dava sayısı ve teminatın önemi konusunda daha fazla farkındalık dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanmaktadır. Pazar, sorumluluk sigortasının artan maliyetleri ve poliçe hüküm ve koşullarında standardizasyon eksikliği gibi zorluklarla da karşı karşıyadır.

Sorumluluk sigortası, bireylere ve işletmelere çok çeşitli uygulamalar ve faydalar sunan hayati bir teminat türüdür. Devam eden büyümesiyle, giderek ihtilaflı hale gelen bir toplumda mali kayıplara karşı korunmanın öneminin bir kanıtı olarak hizmet ediyor.

Ücretsiz Örnek Rapor Talebi @

Sorumluluk Sigortaları Piyasası Rapor Kapsamı:

Pazar Sorumluluk Sigortaları Piyasası
Sorumluluk Sigortaları Piyasası Beden 2021 251,7 Milyar ABD Doları
Sorumluluk Sigortaları Piyasası 2030 tahmini 418,8 Milyar ABD Doları
Sorumluluk Sigortaları Piyasası 2022 – 2030 Sırasında YBBO %5,9
Sorumluluk Sigortaları Piyasası Analiz Dönemi 2018 – 2030
Sorumluluk Sigortaları Piyasası Temel Yıl 2021
Sorumluluk Sigortaları Piyasası Tahmin Verileri 2022 – 2030
Kapsanan Segmentler Kapsam Türüne, Uygulamaya, İşletme Büyüklüğüne ve Coğrafyaya Göre
Sorumluluk Sigortaları Piyasası Bölgesel Kapsam Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Latin Amerika ve Orta Doğu ve Afrika
Kilit Şirketlerin Profili American International Group Inc, Allianz, AXA SA, CNA Financial Corporation, Chubb, IFFCO-Tokio General Insurance Company Limited, Liberty General Insurance Limited, The Hartford, The Travellers Indemnity Company, Zurich American Insurance Company.
Rapor Kapsamı Pazar Eğilimleri, Yönlendiriciler, Kısıtlamalar, Rekabet Analizi, Oyuncu Profili Oluşturma, Yönetmelik Analizi

2f465330 ae3c 4d34 b7f0 dc1c9caa9440

Sorumluluk Sigortası Pazarındaki Eğilimler

 • Artan siber saldırı riski nedeniyle siber sorumluluk sigortasına olan talebin artması.
 • Sosyal medya ve reklam yükümlülüklerini içerecek şekilde sorumluluk sigortası kapsamının genişletilmesi.
 • Esnek ekonominin büyümesi, serbest çalışanlar ve sözleşmeli çalışanlar için sorumluluk sigortası kapsamına olan talebin artmasına yol açıyor.
 • Şirketler çevresel iddialara ve davalara karşı koruma ararken çevresel sorumluluk sigortasının yükselişi.
 • Mali sorumluluk sigortasında yüklenimi ve risk değerlendirmesini iyileştirmek için telematik gibi teknolojilerin benimsenmesi.
 • Olay sorumluluk sigortası talebinde artışa neden olan olay iptallerini içerecek şekilde kapsamın genişletilmesi.
 • Yükümlülük risklerini yönetmenin bir yolu olarak, esirler ve kendi kendini sigortalama gibi alternatif risk transferi çözümlerinin ortaya çıkışı.
 • Şirketler, ürün kusurları veya arızaları için olası taleplere karşı koruma aradıkça, ürün sorumluluk sigortasının büyümesi.

Sorumluluk Sigortası Piyasa Dinamikleri

 • Dava ve dava sayısındaki artış, teminat talebini artırıyor.
 • İşletmelerin ve operasyonların genişletilmesi, daha fazla sorumluluk maruziyetine ve sigorta ihtiyacına yol açar.
 • Esnek ekonominin büyümesi, serbest çalışan ve sözleşmeli çalışanlar için sorumluluk sigortası kapsamına olan talebin artmasına neden oldu.
 • Çevre ve ürün sorumluluk iddialarındaki artış, sigorta kapsamına olan talebi artırıyor.
 • Taahhüt ve risk değerlendirmesini iyileştirmek için telematik gibi teknolojilerin benimsenmesi, daha doğru fiyatlandırmaya ve teminat için daha fazla talebe yol açar.
 • Doğal afetler ve diğer katastrofik olaylardaki artış, sorumluluk sigortası için daha fazla talebe yol açıyor.
 • Esirler ve kendi kendini sigortalama gibi yeni risk transferi çözümlerinin ortaya çıkması, daha sofistike bir sigorta piyasasına ve sorumluluk kapsamı için daha fazla talebe yol açıyor.
 • Paylaşım ekonomisi gibi yeni endüstrilerin ortaya çıkışı, sorumluluk sigortası için yeni talebe yol açıyor.

Sorumluluk Sigortası Pazarında Büyümeyi Engelleyen Faktörler

 • Mali sorumluluk sigortasının artan maliyetleri, bireylerin ve işletmelerin teminat almasını daha pahalı hale getiriyor.
 • Büyüyen siber risk ve siber sorumluluk sigortasının fiyatlandırılmasındaki zorluk, piyasada belirsizliğe yol açıyor.
 • Sorumluluğu yeniden tanımlayan ve sorumluluk sigortası kapsamını sınırlayarak sigortanın etkinliğini azaltan yasal zorluklar ve mahkeme kararları.
 • Yükümlülük riskinin doğru bir şekilde değerlendirilmesi ve fiyatlandırılmasındaki zorluk, sigorta piyasasında verimsizliğe yol açmaktadır.
 • Telematik gibi yeni teknolojilerin yavaş benimsenmesi, modası geçmiş sigortalama yöntemlerine ve doğru fiyatlandırma eksikliğine yol açıyor.
 • Tüketicinin sorumluluk sigortasının faydalarına ilişkin anlayış ve farkındalık eksikliği, kapsama talebini azaltır.
 • Sigorta piyasasında artan rekabet, sigorta şirketleri için karlılığın azalmasına ve sorumluluk sigortasına yapılan yatırımın azalmasına yol açar.
 • Küçük işletmeler için sınırlı kaynaklar ve uzmanlık, sorumluluk sigortasını satın alma ve anlama yeteneklerini azaltır.

Raporun ayrıntılı içindekiler tablosunu kontrol edin @

Pazar Bölümlendirmesi

Teminat Türüne Göre

 • Genel
 • Profesyonel
 • Memurlar ve Direktörler için Sigorta

İşletme Büyüklüğüne Göre

Uygulama Türü

Bölgelere Göre Sorumluluk Sigortası Pazarına Genel Bakış

Kuzey Amerika’nın Sorumluluk Sigortası pazar payı, bireylere ve işletmelere sunulan geniş bir ürün yelpazesi ve kapsam seçenekleriyle dünya genelinde en yüksek pazar payına sahiptir. Bölge, siber risk ve esnek ekonomi gibi alanlarda sorumluluk sigortası kapsamı için artan talebe yol açan güçlü bir ekonomi ve yüksek düzeyde yenilik ile karakterizedir.

Asya-Pasifik bölgesinin Sorumluluk Sigortası Pazar payı da çok büyüktür ve ekonomik büyüme ve uluslararası ticaretin genişlemesi nedeniyle en hızlı büyüyen pazardır. Bölge, sorumluluk sigortasında sigortalama ve risk değerlendirmesini iyileştirmek için özellikle telematik gibi teknolojilerin kullanımında yüksek düzeyde yenilikle karakterize edilir. Bununla birlikte bölge, bazı ülkelerde mesuliyet sigortasının sınırlı olması ve sigortanın faydaları konusunda tüketici farkındalığının olmaması gibi zorluklarla da karşı karşıyadır.

Avrupa, bireyler ve işletmeler arasında sorumluluk sigortasının önemi konusunda yüksek düzeyde farkındalıkla Sorumluluk Sigortası için bir başka kilit pazardır. Bölge, çevresel sorumluluk ve müdürler ve görevlilerin sorumluluğu gibi alanlarda sorumluluk sigortası kapsamı için artan talebe yol açan çevresel ve sosyal sorumluluğa güçlü bir odaklanma ile karakterize edilir.

Güney Amerika ve MEA bölgeleri daha küçük bir Sorumluluk Sigortası pazar payına sahiptir. Bölge, sorumluluk sigortasında yüklenimi ve risk değerlendirmesini iyileştirmek için telematik gibi yeni teknolojilerin benimsenmesi ve inovasyona odaklanma ile karakterize edilir. Bölge ayrıca sorumluluk sigortasının sınırlı mevcudiyeti ve sigorta kapsamının faydaları konusunda tüketici bilincinin olmaması gibi zorluklarla da karşı karşıyadır.

Bu premium araştırma raporunu satın alın –

Sorumluluk Sigortası Piyasasının Önemli Oyuncuları

Sorumluluk Sigortası Piyasası, bireylere ve işletmelere çok çeşitli teminat seçenekleri sunan çok sayıda oyuncu ile oldukça rekabetçidir. Pazardaki önemli oyunculardan bazıları şunlardır: Allianz, AXA, Berkshire Hathaway, Chubb, AIG, Nationwide, Liberty Mutual, Travellers, The Hartford, Zurich, CNA Financial, ACE, The Hanover Insurance Group, Hiscox, RSA, Mapfre, Sompo Uluslararası, QBE Sigorta Grubu ve Allstate. Bu oyuncular, lider sorumluluk sigortası sağlayıcıları olarak konumlarını korumak için sürekli olarak yenilikler yapıyor ve değişen piyasa koşullarına uyum sağlıyor.

Daha Fazla Araştırma Konusuna Göz Atın Teknolojiyle İlgili Raporlar:

Küresel Yüz Tanıma Kapı Kilidi Market Boyut şu değerdeydi: 848,3 Milyon ABD Doları 2021’de ve pazar büyüklüğünü işgal etmesi bekleniyor 3.314,9 Milyon ABD Doları 2030 yılına kadar büyüyen %16,6 YBBO 2022’den 2030’a kadar.

Küresel Ağ Yönetim Sistemleri Pazarı Boyut şu değerdeydi: 9,2 Milyar ABD Doları 2021’de ve pazar büyüklüğü elde etmeye hazırlanıyor 21,1 Milyar ABD Doları 2030 yılına kadar büyüyen %9,7 YBBO 2022’den 2030’a kadar.

Küresel Ataletsel Seyrüsefer Sistemleri Pazarı Boyut şu değerdeydi: 10,6 Milyar ABD Doları 2021’de ve pazar büyüklüğü elde etmeye hazırlanıyor 17,5 Milyar ABD Doları 2030 yılına kadar büyüyen %5,8 YBBO 2022’den 2030’a kadar.

Hakkında Acumen Araştırma ve Danışmanlık:

Acumen Research and Consulting, bilgi teknolojisi, yatırım, telekomünikasyon, üretim ve tüketici teknolojisi pazarlarına küresel bir pazar istihbaratı ve danışmanlık hizmetleri sağlayıcısıdır. ARC, yatırım topluluklarının, BT uzmanlarının ve şirket yöneticilerinin teknoloji satın alımlarında gerçeklere dayalı kararlar almalarına ve pazar rekabetini sürdürmek için sağlam büyüme stratejileri geliştirmelerine yardımcı olur. Acumen Araştırma ve Danışmanlık, 100’den fazla Analistten oluşan ekip büyüklüğü ve 200 yılı aşkın toplu endüstri deneyimiyle, küresel ve ülke düzeyinde uzmanlıkla birlikte sektör bilgisinin bir kombinasyonunu sunmayı garanti eder.

Son Güncelleme İçin Bizi Takip Edin twitter , instagram Ve LinkedIn

Bize Ulaşın:

Bay Richard Johnson

Acumen Araştırma ve Danışmanlık

ABD: +13474743864

Hindistan: +918983225533

E-posta: [email protected]

Acumen Araştırma ve Danışmanlık

İçerik Globe Newswire’a aittir. Sağlanan içerikten veya bu içerikle ilgili herhangi bir bağlantıdan Today Media Headlines sorumlu değildir. Today Media Manşetleri içeriğin doğruluğundan, güncelliğinden veya kalitesinden sorumlu değildir.


Kaynak : https://www.headlinesoftoday.com/topic/press-releases/liability-insurance-market-size-growing-at-5-9-cagr-set.html

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir